Blog

Ik denk mezelf een 'ik' Ik droom mezelf een ander Ik geloof het verhaal van mijn leven Ik lijd omdat ik niet zie, dat ik, de ander en mijn leven, niet onafhankelijke bestaan en altijd samen gaan....